PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar



OBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Overzicht Rastholt

  Schooljaar 2015-2016

 

obs  Het Rastholt:   denk durf doe!


Onze openbare basisschool Het Rastholt ligt in de wijk Trasselt. Het Rastholt ligt op een centrale plek binnen de wijk.  Alles is gesitueerd in de nabijheid van de kinderopvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek.  De opvang (van 8-18 uur) is binnen of om de school geregeld! Voor sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de nabij gelegen sporthal Trasselt. Het Rastholt wil actief betrokken zijn en betrekt de wijk bij activiteiten vanuit de school.

Een toekomstgericht onderwijsaanbod!

Memo - Vrijblijvens gesprekOp Het Rastholt willen we de kinderen goed voorbereiden op de samenleving. Hoe de samenleving er dan uit zal zien, kan niemand voorspellen. Wel dat we de kinderen moeten voorbereiden. Aansluiten bij de huidige trends en toerusten met vaardigheden gericht op de 21e eeuw.

Dat betektent een kind opleiden die nadenkt, durft te kiezen en kan handelen. Dat kan alleen wanneer het kind echt wordt gezien en in een fijne, veilige omgeving zijn eigen onderwijskracht mag ontwikkelen. Doen wat je kan! Kortom: het kind werkt op Het Rastholt actief aan zijn ontwikkeling en denkt oplossingsgericht!

Denk  eerst denken: hoe ga ik het aanpakken?

Durf   vervolgens afwegen en een keus maken

Doe   handelen en daarna feedback/ reflectie

 Een actieve leerhouding ontwikkelen en het kind bewust laten worden van zijn leerstijl, is de basis voor ons onderwijs. In de groep is dat goed terug te zien. Hoe? Lees verder bij ons onderwijs!

                                 Sterke basis: goed taal- en rekenonderwijs!

                           21e eeuw: Toekomstgericht onderwijsaanbod voor elk kind!

1. Engels schoolbreed    

Engels in groep 1 tot groep 8

2. Ondernemend leren    

Ondernemen in het kinderkooklokaal

3. Mediawijsheid   

Combinatie van werken met boeken en tablets

 

 

 

 

 

 

 

Onze school start met een sterke basis op taal- en rekenonderwijs. Daarnaast ligt de focus op 3 onderwijskundige elementen. Dit onderwijspakket past perfect bij onze visie. Uitgaande van dat het kind moet 'leren leren' is dit aanbod essentieel. Het kind is actief; denkt na, durft te handelen en maakt een keuze. Vervolgens feedback op het gedane!