Een toekomstgericht onderwijsaanbod!  


Op Het Rastholt willen we de kinderen goed voorbereiden op de samenleving. Hoe de samenleving er dan uit zal zien, kan niemand voorspellen. Wel dat we de kinderen moeten voorbereiden. Aansluiten bij de huidige trends en toerusten met vaardigheden gericht op de 21e eeuw. Dat betekent een kind opleiden dat nadenkt, durft te kiezen en kan handelen. Dat kan alleen wanneer het kind echt wordt gezien en in een fijne, veilige omgeving zijn eigen onderwijskracht mag ontwikkelen. Doen wat je kan! Kortom: het kind werkt op Het Rastholt actief aan zijn ontwikkeling en denkt oplossingsgericht!   

      Denk: eerst denken hoe ik het ga aanpakken    

      Durf: vervolgens afwegen en een keus maken 

      Doe:  handelen en daarna feedback/reflectie