Denk! Durf! Doe!

Welkom bij obs het Rastholt


Het Rastholt: centrale plek binnen de wijk

Onze openbare basisschool Het Rastholt ligt in de wijk Trasselt. Het Rastholt ligt op een centrale plek binnen de wijk. Alles is gesitueerd in de nabijheid van de kinderopvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek. De opvang (8-18 uur) is binnen of om de school geregeld! Voor sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de nabij gelegen sporthal Trasselt.

Klik hier voor een virtuele tour door onze school!     

Een toekomstgericht onderwijsaanbod!

Op Het Rastholt willen we de kinderen goed voorbereiden op de samenleving. Hoe de samenleving er dan uit zal zien, kan niemand voorspellen. Wel dat we de kinderen moeten voorbereiden. Aansluiten bij de huidige trends en toerusten met vaardigheden gericht op de 21e eeuw.

Dat betekent een kind opleiden die nadenkt, durft te kiezen en kan handelen. Dat kan alleen wanneer het kind echt wordt gezien en in een fijne, veilige omgeving zijn eigen onderwijskracht mag ontwikkelen. Doen wat je kan!

Denk! Durf! Doe!

Ondernemend leren

Interne kracht

Het Rastholt in beeld

Eigenaarschap

De Gouden 7

 


 Wij zijn onderdeel van stichting      

 


Bezoekadres  -  Crerarstraat 6b  -  7901 AE Hoogeveen  -  Postadres  -  Postbus 2113  -  7900 BC  Hoogeveen
Tel.nr.                0528- 23 45 99Emailadres:        info@bijeen-hoogeveen.nl