Interne kracht op het Rastholt
 

De leerkrachten op Het Rastholt zijn stuk voor stuk professionals die het beste uit elk kind willen halen door handelingsgericht te werken. Dat noemen we ruimte geven aan talent en ontwikkeling. Binnen onze denk, durf, doe strategie krijgt iedereen de ruimte die hij/zij aan kan. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich concentreren op leerlingen die dat extra zetje nodig hebben. Overigens zijn deze verschillen in ontwikkeling niet bij alle vaardigheden gelijk. Ieder kind is excellent op zijn of haar gebied. Daar houden we rekening mee. Hierdoor blijft de groep als samenwerkende eenheid intact en weten de kinderen dat iedereen zijn waarde heeft en bijdraagt aan het groepsresultaat. 

We werken met een professioneel onderwijsteam. Teamleden nemen deel aan en/of richten zelf lerende netwerken op om zo het eigen leren en dat van collega's te bevorderen. De schoolorganisatie wordt gezien als een leerwerkplek waarbij externe partners kunnen worden betrokken. 

Specialisten binnen het onderwijsteam:

Daarnaast is op vrijdag de leerkracht van de Plusgroep aanwezig op het Rastholt. De directeur is geregistreerd  bij schoolregister (RDO) met meerdere kwalificaties.