De Gouden 7Vanuit het thema Eigenaarschap richten we het onderwijs op onze school zo in dat de kinderen meedenken en meewerken aan de eigen ontwikkeling. Naast de gestelde doelen van de leerkrachten op groepsniveau (waar valt het kind mee op of uit en wat gaan we daar de komende tijd aan doen), wordt het kind ook uitgedaagd. Het kind geeft aan waar het, naast de doelen vanuit de toetsen, werkhouding, sociaal /emotioneel etc., aan zou willen werken om verder te ontwikkelen. Om dit inzicht te krijgen, is het logisch om de gestelde schoolregels om te buigen in ‘De gouden 7’. De gouden 7 zijn denkgewoonten die passen bij een toekomstgericht aanbod.

Een kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daardoor zullen de kinderen zich op alle gebieden ten volle ontwikkelen. Onze leerkrachten begeleiden professioneel door gericht te kijken waar de ontwikkelingsbehoefte ligt. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast is interactie met andere kinderen essentieel en een belangrijk onderdeel tijdens de instructie en het zelfstandig werken. Dit is verweven met een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert. Vanuit deze gedachte werken we aan 7 gouden denkgewoonten en werkt het kind aan het leggen van een fundament voor een goede professionele ontwikkeling, zowel emotioneel als sociaal. Een professionele ontwikkeling vraagt om een lerende, kritische houding. Dit sluit aan bij onze visie en de daarbijhorende slogan Denk, durf, doe.

‘De Gouden 7’ hangen goed zichtbaar in alle groepen en op een aantal plaatsen in school. We houden regelmatig kringgesprekken en geven lessen over gedrag, normen en waarden. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is in onze schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school. Zo stromen ze goed door richting het Voortgezet onderwijs en de maatschappij.