Ouderraad


Binnen het Rastholt is een ouderraad actief. Gedurende het schooljaar verzorgt de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Zij doet dit in samenwerking met het team. Voorbeelden van ouderraadactiviteiten zijn: het organiseren van feesten (Sint, Kerst, Pasen) en het verzorgen van activiteiten zoals de avondvierdaagse. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een feestelijke en een zakelijke ouderavond. Al deze activiteiten kunnen worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. 


 

Staand van links naar rechts:
Marianne de Lange - Rosika Prinsen - Bert Lunenborg - Femmie Mokken - Regina Kleine

Zittend van links naar rechts:
Olivia Maasland - Jarno Zwiers - Marieke Gritter - Gerriët Doornwaard