Drents VerkeersveiligheidslabelVoor Verkeer hebben we de volgende doelstelling: het onderwijs in het verkeer is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. We werken thematisch aan verkeer. We hanteren een doorgaande lijn vanuit het onderwijsaanbod van Veilig Verkeer Nederland. Verder zijn we als school in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).

Op het Rastholt vinden wij het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving. Er worden elk jaar diverse verkeersactiviteiten georganiseerd voor alle groepen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen en het lesprogramma dat ze volgen. Een verkeerswerkgroep overlegt hierover en de verkeersouders verzorgen de informatie richting de school, ouders en kinderen.

In de verkeerswerkgroep zitten:
 

Jarno Zwiers Directeur
Annemarie Beerdsen Verkeersouder
Melanie van Bruggen Verkeersouder
   Verkeer - IKC de Meenthe - Bovensmilde