Digitale vaardigheden


 

Op Het Rastholt richten we ons onderwijs effectief in. Voor ons is de inzet van Chromebooks, Laptops, Ipads en tablets daarbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het toekomstgericht! Vanuit 3Dkanjers wordt volop gewerkt met twee 3D-printers!

 

Snappet

 

Voor de groepen 4 t/m 6 gebruiken we tablets voor het rekenonderwijs op het gebied van automatiseren. In groep 7 en 8 worden deze lessen op de Chromebook gemaakt. Het werkboek wordt nog steeds gebruikt.

Bij automatiseren gaat om het snel kunnen uitrekenen van sommen. Dus snel een uitkomst kunnen noteren. Dat lukt nog beter op een tablet. Alle leerlingen kunnen dan sneller laten zien wat ze kunnen. Geen beperking in het schriftelijk noteren van de som. Daarnaast heeft de leerkracht gelijk op de computer staan hoe het is gemaakt. De leerling kan gelijk gerichte feedback krijgen.
 

Chromebooks, laptops en Ipads

 

Elke groep heeft de beschikking over verschillende devices: Chrombooks, laptops en Ipads. Er is achter in elke groep een vaste plek voor deze devices, maar de leerlingen mogen er ook mee aan hun eigen tafel of in de onderwijstuin werken.