Digitale Geletterdheid


 

Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je nodig hebt om je in de huidige samenleving te kunnen redden. Want als je begrijpt hoe digitale technologieën werken, ben je beter voorbereid op de toekomst. Dat is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat vandaag de dag belangrijke handelingen digitaal worden uitgevoerd. Boodschappen bestellen doen we online, documenten worden opgemaakt op de computer en legio apps zijn beschikbaar om ons leven op allerlei manieren makkelijker en leuker te maken. Het zijn slechts een aantal voorbeelden waarbij digitale geletterdheid om de hoek komt kijken.

Digitale vaardigheden op jonge leeftijd mee geven is dan ook een must. Door aparte leerlijnen op te stellen leren leerlingen (en leerkrachten) op eigen kracht te functioneren in een samenleving en maatschappij waar digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen. Het advies is om digitale geletterdheid als apart vak op te nemen in het curriculum. Digitale geletterdheid vraagt om een goede, gedegen en structurele aanpak en daarvoor is tijd en aandacht nodig.

Digitaal geletterd ben je als je de volgende vier domeinen beheerst:

Op Het Rastholt richten we ons actief op het aanbieden van Digitale Geletterdheid. Naast de inzet van Chromebooks, tablets en iPads voor de verwerking van de basisvakken (zoals rekenen, taal en spelling), bieden wij lessen vanuit Basicly aan. Met Basicly leren leerlingen kritisch kijken naar de digitale wereld om hen heen. Ze ervaren aan de hand van interactieve werkvormen en video wat technologie en media voor hen kan betekenen. Maar ook welke gevaren daaraan verbonden zijn.