Plusgroep


Cluster De Weide (‘t Kienholt, het Rastholt en de Schuthoek) daagt uit! Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die meer of (heel) veel aankunnen. Onderwijs op maat is namelijk belangrijk voor alle leerlingen . Een optimale aansluiting van het onderwijs bij leerlingen die 'meer' kunnen en bovengemiddeld presteren is van hetzelfde belang.

De plusgroep is een initiatief om tegemoet te komen aan de zogenoemde optimale aansluiting om de begaafde leerlingen van de scholen van de stichting BIJEEN een uitdagend aanbod te geven. Het valt binnen Passend onderwijs. Het bieden van een verlengde van de basiszorg en de focus op een laag verwijzingspercentage. Elk cluster heeft zijn eigen plusgroep. Wekelijks krijgen de leerlingen van cluster De Weide op vrijdagochtend les van een plusgroep leerkracht.

Visie op zorg: Elke BIJEEN school biedt goede basiszorg. De hoofddoelstelling is dat elke leerling recht heeft op de juiste ondersteuning ofwel afstemming op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. Goede ondersteuning voor elk kind! Door deze ondersteuning willen we het beste voor iedere leerling.

De plusgroep is een verlengde van de basiszorg. Het doel van de plusgroep richt zich op het feit dat elke leerling recht heeft op de juiste ondersteuning afgestemd op de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. De plusgroep moet dienen als een uitdagende plek waar begaafde leerlingen effectief begeleid worden en waar zo optimaal mogelijk wordt aangesloten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.