TalentklasVisie van Bijeen
Alle leerlingen zijn uniek en Stichting Bijeen accepteert dat er verschillen zijn tussen leerlingen. Vanuit deze acceptatie wordt er zoveel mogelijk recht gedaan aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen. Deze lijn start vanuit de sociaal-emotionele basis en gaat door in de cognitieve ontwikkeling, waarbij er rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen beide zaken. 

Stichting Bijeen heeft, als extra aanvulling op het reguliere schoolonderwijsprogramma, twee Talentklassen:
 
Toelating tot de Talentklas
Samen met ouders wordt besloten welke leerlingen aangemeld worden voor de Talentklas. Een toelatingscommissie bespreekt de aanmeldingen en koppelt terug of een leerling geplaatst kan worden. Ouders dienen een toestemmingsformulier in te vullen voor plaatsing van hun kind in de Talentklas voor een schooljaar.