Inspectie van het onderwijsDe inspectie van het onderwijs bezocht in de maanden februari en maart 2020 stichting Bijeen. In het kader van het vierjaarlijks onderzoek heeft de inspectie onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie:  
Zowel op het gebied van kwaliteitszorg, financiën en leerplicht oordeelde de inspectie met “voldoende of goed”. De oordelen n.a.v. het verificatieonderzoek op de scholen waren als volgt: acht keer een “voldoende” en elf keer een “goed”.

Met genoegen bieden wij dit eindrapport aan. Het doet recht aan de kwaliteit van onze scholen en de financiële positie van onze stichting. Dagelijks spannen alle juffen en meesters, alle medewerkers, zich professioneel in om het beste uit ieder kind te halen. En dat in een warm bad, waar kinderen zich fijn, veilig en uitgedaagd voelen. Dat blijven we doen, nu en in de toekomst!