Toekomstgericht onderwijs: ondernemend leren


Het Rastholt richt zich op ‘het ondernemende kind’. Het ondernemend leren fungeert als een kapstok, waar begrippen als eigenaarschap, een kritische leer-/werkhouding, samenwerken en feedback geven aan hangen. Het overkoepelende thema van al deze begrippen is ‘de 21e-eeuwse vaardigheden’. Doel is om deze vaardigheden duidelijk te verbinden met de dagelijkse praktijk. Wij willen onze leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van deze vaardigheden, vaardigheden die ze nodig hebben in de nieuwe kennissamenleving waarin ze terecht komen. In het onderstaande figuur worden de 21eeeuwse vaardigheden weergegeven. De vaardigheden zijn onderling met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat je voor bijvoorbeeld probleemoplossend denken ook kritisch en creatief moet zijn.

Meesterlijk Ondernemen In Drenthe

In 2007 zijn 5 scholen in Drenthe gestart met ondernemend leren. Het Rastholt was een van die vijf scholen. Met Meesterlijk Ondernemen ontwikkelen we basisvaardigheden, ondernemend talent en innoveren we voor de toekomst. In samenwerking met ondernemers ontwikkelen we bij de leerlingen meesterlijk ondernemen. Er worden meesterproeven uitgevoerd op het terrein van de basisvaardigheden ondernemend gedrag en innovatief denken. De accenten leggen we op rekenen, mediawijsheid en engels.

We laten leerlingen communiceren over hun bedrijf, zoeken de plaatselijke en provinciale pers, vermelden de activiteiten op de website en werken op verzoek mee aan landelijke publicaties.

Wat steken de leerlingen ervan op?

 

Rekenen
Door het ondernemen wordt rekenen opeens heel belangrijk. Even iets vergeten, of een komma verkeerd, betekent het verschil tussen opbrengst of verlies. Door het ondernemend leren worden leerlingen geprikkeld om te willen rekenen en de vaardigheden toe te passen. Als eigenaren worden ze bijzonder betrokken bij het leerproces. Er wordt zo meer tijd besteed aan het rekenen en een hogere kwaliteit nagestreefd.

Engels
Leerlingen zijn in staat om met hun kennis van de Engelse taal en cultuur vorm te geven aan bijvoorbeeld het organiseren van een High Tea voor (groot)ouders.

Mediawijsheid
Wie als ondernemer iets produceert, wil dit bekend maken aan zijn doelgroep. Daar hoort een communicatiestrategie bij. De leerlingen ontwikkelen een strategie die zorgt voor voldoende bekendheid van hun onderneming.

Ondernemend leren in beeld